Får henvendelser fra folk som vil ha skyss hjem etter et lystig lag