foto
KREVENDE: FAU ved Sunndal ungdomsskole synes det å finne rammer for barns mobilbruk er krevende. Fra venstre: Eli Nordvik Mæhle, Mari Stavheim og FAU-leder Bjørg Hoås. Foto: Gunhild Nyaas

– Det er krevende å vite hvordan vi skal forholde oss til dette

En digital hverdag legger nye premisser for både ungdommene og deres foreldre.