– Jeg ønsker å vite hvilket grunnlag politiet har for å si at det ikke er en pyroman? Fortell! Dette er ubehagelig