Forsamlingshus, idrettshaller og skoler kan bli hjem for flyktninger