Kommunestyret i Surnadal ser det blir tøffe tak i årene som kommer. Arbeidet med å få på plass neste års budsjett i balanse har vært vanskelig. Margrethe Svinvik (Sp) sier eldre og svake grupper må tåle kraftige kutt. Politikerne sier de ikke tar de innstrammingene de gjør med lett hjerte, men ser det er nødvendig for å holde skuta på stø kurs.

– Det er et tøft budsjett, men jeg vi må gjennomføre det for å ha kontroll med økonomien, mener Svinvik.

De to kuttene som smerter mest er nok kuttet i sykeheimsplasser og kutt ved bo og aktivitetstjenesten. Politikerne tar kuttene vel vitende om at kommunen bruker 5 millioner kroner mer på helse- og omsorg enn sammenliknbare kommuner. Kommunestyret ser her et potensial i å redusere utgifter og lege til rette for mer rasjonell drift. Frp er uenig og ønsker ikke å røre sykeheimsplasser. Partiet vil bruke sparepenger, men får motbør. Nedstengninga skal skje faglig forsvarlig.

I budsjettet reduseres penger til vaktmestere og renholdere, samtidig øker bygningsmassen. Politikere sier det blir tøft, men at kommunen må kunne tåle det.

– Skulle helst vært hjemme i dag for dette er det strammeste budsjett jeg har vært med på, vi må klare det, men det er med stor bekymring, sier Odd Asbjørn Bævre

En ting som bekymrer er at inntektene svikter. Mindre eiendomsskatt fra verker og bruk etter skatteomlegging og lave kraftpriser gir mindre penger i kommunekassa. I tillegg er rammeoverføringene fra staten under press. Kommunen har vurdert å øke eiendomsskatten for eneboliger og fritidseiendommer, men velger å la det bero. En del av bortfallet av skattepenger på verker og bruk kompenseres noe med skjønnsmidler.

– Vi må løfte blikket å se at vi bor i en fantastisk kommune og fantastisk land, der vi har det godt, minner Bergsvein Brøske (Sp) kommunestyret på.

Må se bolyst

Han er bekymret for en offentlig rapport rådmannen viste til i budsjettgjennomgangen som viser at Surnadal kommune har et stort problem med rus hos yngre under 18 år. Derfor har kommunen fått 5 millioner kroner i prosjektmidler for å jobbe med det. Brøske skulle absolutt ønske kommunen ikke var i dette uføret og oppfordrer sterkt til at kommunen tar tak i problemet og får bukt med det.

– Når det er sagt er jeg glad for bolystaspektet i budsjettet, det at det er lys i alpinbakken, gode skiløyper og at det satses på næranlegg i grendene, sier Brøske.

Alternativt forslag

Kristelig Folkeparti mener det går å legge fram et forsvarlig budsjett uten å legge ned åtte sykeheimsplasser. Det ved å øke eiendomsskatten, ikke legge ned sykeheimsplasser og overføre penger til heimetjenesten, la budsjettet gå i null og ikke med 180.000 i overskudd, så klarer kommunen å balansere budsjettet med bruk av 400.000 kroner fra dispfondet. Flertallet er av en annen mening.

Upopulært

Politikere får tilbakemeldinger på budsjettet fra ulike hold. Rakel Polden (Ap) får som leder av oppvekstutvalget mange tilbakemeldinger fra skolesektoren, der lærere klargjør det er de tingene som gir lys i skolehverdagen som forsvinner. Likevel mener hun budsjettet kan gjennomføres slik det foreligger.

– Det er kjempedumt om det er tiendeklasseprosjekt, inn på tunet og leirskoler som ryker, men vi må tenke helhetlig, sier Polden.

Rak rygg

Nils Håvar Øyås berømmer rådmannen for å ha klart å ta ned 20 millioner for å få et budsjett i balanse. Men han berømmer også politikerne som tar ansvaret det er å tilpasse drifta etter de penger og overføringer kommunen har å rutte med. Han sier det gjøres tøffe valg i tredje året med innstramminger.

– Dette budsjettet vedtar vi med rak rygg, og vi skal klare å gi gode tjenester fortsatt, sier Øyås.