Får dispensajon for å byggje breiare og ha anna tak - men må ha heis i bygga

foto