– Dette handlar om så mykje meir enn berre speling