Tarald Thorshov i Sunndal kommune minner alle på båndtvangen som er lovfestet på hunder.

- Sunndal kommune vil presisere at det av hensyn til vilt og husdyr er båndtvang for hund i perioden 1. april til 30. september, og minner om at dette er spesielt viktig i varmeperioder som nå i sommer, da dyra tåler mindre påkjenninger, skriver han.

Båndtvang innebærer at hund skal holdes i bånd, stå bundet, være forsvarlig inngjerdet eller innendørs.

Fra 1.4. til 20.8. følger båndtvangen av hundeloven paragraf 6.

- Den er absolutt og gjelder i hele landet.  § 6 og de følgende §§ i hundeloven forteller hva som ligger i båndtvangsbestemmelsen og om hva som kan gjøres med løshunder. Videre gir kommunal forskrift påbud om båndtvang ut september der husdyr beiter.  Den kommunale båndtvangen gjelder ikke for tjenestehunder, ei heller jakt, jakttrening og jaktprøver.Kommunale forskrifter i Sunndal har følgende bestemmelser oppsummert (se forskriften for fullstendig tekst):

  • Båndtvang hele året i boligområder, og i Sunndalsøra sentrum.

  • Båndtvang hele året på Flåøya og badeplassen i Fuglvågen.

  • Båndtvang hele året på/ved idrettsanlegg, båndtvang i lysløypene, i anlegget til Sunndal fjellheis og i midlertidige konkurranseløyper - når de er preparert for skigåing.

  • Båndtvang i/ved preparert skiløype i Grødalen i vinterfeien og påsken.

  • Kommunen kan innføre ekstraordinær båndtvang ved behov (store snøfall f.eks.).

  • Hunder har ikke adgang til skoler eller barnehager (hele døgnet og året) uten etter tillatelse fra styrer. Dette av hensyn til personer med allergi, og hygiene.

  • Hunder skal ikke luftes på kirkegårder, men kan følge med ved gravbesøk.

  • Hunder som bjeffer skal i boligområder ikke stå ute uten tilsyn som hindrer bjeffing. Husk at elektrisk "bjeffhalsbånd" er forbudt av dyrevernhensyn.

  • Hundeskit skal fjernes fra offentlig sted av eier/ansvarlig for hunden.

- Når det gjelder hunder som bjeffer - husk at elektrisk "bjeffhalsbånd" er forbudt av dyrevernhensyn.

Ta opp etterlatenskapen- Når du fjerner etterlatenskapene etter hunden din:  Posene skal i søpla, ikke i naturen. Huseiere bør være velvillige til å la hundeeiere droppe posen i nærmeste søppelkasse, skriver kommunen.- Utenfor tettbebyggelse - ikke bruk pose, men få skiten ut av veien / stien / løypa. Tips - ta med en lekespade i en plastpose til formålet.Utenfor båndtvangstiden og utenfor de steder nevnt ovenfor kan hund løpe løs i områder tilgjengelige for allmennheten når eier / besitter følger den på forsvarlig måte. Dette betyr at det også i perioden 1.10. - 1.4. er forbudt å slippe løs hund så sant ikke eier eller annen person som hunden adlyder er tilstede og har hunden under kontroll. Om hunden skulle komme til å skremme folk ved å løpe bort til dem, uavhengig av om den er aggressiv eller ei, jage katter, vilt e.l. er den ikke under kontroll og forholdet er straffbart.  Vi har eksempler her i Sunndal på hunder som har jagd vilt når det ikke er båndtvang, der bøtenivået har vært på flere tusen kroner.  I praksis betyr dette at det ikke er lov å slippe løs hund der den kan finne noe å jage eller skremme folk, dvs. de aller fleste steder.  Uansett må eier være nær hunden, ha oppmerksomheten rettet mot hunden og hunden må adlyde kommando, opplyser Thorshov.