Her fikk hun innføring i forskningsprosjektet CtrlAqua som starter opp onsdag. Dette er et forskningsprosjekt som skal holde laksen lengre tid på land og redusere dødligheten.

Både myndigheter og havbruksnæring jobber for visjonen om sterk økning av både volum og verdiskapning fram mot 2050.  Men det er utfordringer som kan hindre næringen i å nå dette målet, slik som lakselus, sykdommer, rømming, og svinn av fisk i produksjonen. Teknologiske og biologiske innovasjoner av lukkede produksjonsanlegg, hvor laksens miljø er adskilt fra omgivelsene av en tett barriere, kan bli viktige for videreutviklingen av norsk havbruksnæring.

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som vil jobbe med nettopp lukkede anlegg. Senteret har som hovedmål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Lukkede anlegg kan være landbaserte, hvor vannet resirkuleres, eller lukkede flytende anlegg i sjø hvor rent vann pumpes opp fra dypet. I CtrlAQUA skal Nofima forske på begge tilnærmingene.

Seks forskningspartnere og hele tolv bedriftspartnere går sammen om prosjektet CtrlAqua som blant annet skal redusere problemene med lakselus og dødelighet i oppdrettsnæringen.

Nofima på Sunndalsøra er prosjekteier og dette er et av de 17 Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) som Forskningsrådet tildelte i fjor. De neste åtte årene skal forskere både på Sunndalsøra, i Bergen, Trondheim, Ås og i Tromsø jobbe sammen med næringen med innovative ideer som skal redusere dødeligheten blant oppdrettsfisk. Både biologisk og teknologisk forskning skal skje i lukkede oppdrettsanlegg.

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Nofima er prosjekteier og senteret er lagt til instituttets forskningsanlegg på Sunndalsøra.

– Bedriftspartnere:

• Teknologi-leverandører:

– Krüger Kaldnes

– Storvik Aqua

– Aquafarm Equipment

– Oslofjord Ressurspark

• Oppdrettsselskap:

– Marine Harvest

– Cermaq

– Grieg SeaFood

– Lerøy Seafood Group

– Smøla Klekkeri&Settefisk

• Farmasi:

– Pharmaq

– Pharmaq Analytiq

– Vertsinstitusjon:

• Nofima

– Forskningspartnere:

• UNI Research

• Universitetet i Bergen

• Norges teknisknaturvitenskapelige

universitet (NTNU)

• The Freshwater Institute

• Universitetet i Gøteborg