– Hendingar som Gyda vil skje hyppigare. Difor er det viktig å få oversikt over kva ressursar vi har i beredskap

foto
Vindøla camping då ekstremvêret Gyda førte til flaum i Surna 13. januar. Foto: Geir Forbregd