Det mener industrigründer Odd Arne Langset i Nesset. Han eier Langset-konsernet sammen med broren Jan Tore. Konsernet sysselsetter ifølge Odd Arne i dag rundt 1400 personer i inn- og utland. Det er aller meste er knyttet til mekanisk industri. Virksomheten startet med oppdrag i heimkommunen Nesset.

– Desinformasjon

Sett fra sidelinja synes Odd Arne Langset det er grunn til å beklage det han karakteriserer som desinformasjon rundt deponiplanene.

– Har du ikke forståelse for dem som frykter både for deponiet og for at det kan skje uhell med sjøtransporten av avfallet til Raudsand?

– Med utgangspunkt i historien på Raudsand forstår jeg at både nessetgjeldinger og folk fra nabokommunene er skeptiske, men krisemaksimeringen har vært voldsom. Jeg mener det ikke er noen grunn til å være urolig. Det viser også konsekvensanalysen. Det er solide selskap som Stena Recycling AS og Veidekke ASA som står bak. Dette er seriøse selskap som tar alle forhold rundt en deponietablering på største alvor.

Svak arbeidsplassdekning

– Hvorfor synes du er det så viktig å få denne typen anlegg og arbeidsplasser til Nesset?

- Kommunen er blant de svakeste i Møre og Romsdal når det gjelder arbeidsplassdekning. Dette skyldes blant annet gamle synder fra tidligere politikere. De har ikke sett viktigheten av å etablere industriarbeidsplasser. Nesset har tradisjonelt vært en landbrukskommune og mange har vært fornøyd med det.

Langset sier dersom deponiet for farlig avfall blir etablert på Raudsand, vil det kunne gi fra 50 til 150 arbeidsplasser i anleggsfasen og fra 50 til 80 arbeidsplasser i driftsfasen.

– Ringvirkningene vil være enorme for lokalsamfunnet. En undersøkelse som Møreforsking nylig gjorde for VARD Aukra, konkluderer med at en arbeidsplass i skipsbyggingsindustrien genererer 5,4 arbeidsplasser i tillegg. I dagens Norge etableres det nesten ingen ny industri. Når to store konsern nå vil etablere seg i Nesset, er det en unik mulighet som neppe vil komme tilbake.

Vil ha arbeidsplasser

– Skyldes engasjementet ditt for deponi at dine egne bedrifter kan få oppdrag på Raudsand?

– Nei, slett ikke. Det er mulig vi en gang i framtida kan få oppdrag også der, men det er ikke med i mine vurderinger nå. Drivkrafta mi er arbeidsplasser. Jeg ønsker at både mine og andres barn skal ha arbeidsplasser å komme tilbake til etter utdannelsen. De kommer ikke tilbake til kommunen uten at det er arbeidsplasser her. På Raudsand blir det også kompetansearbeidsplasser. Jeg deltok nylig på et møte der blant annet lederen for Næringsforumet i Midsund var med. De gleder seg over at det kan bli etablert et kompetansesenter for behandling av avfall på Raudsand.

Vil ha miljøgaranti

Langset har lest konklusjonene i konsekvensutredningen som nylig ble presentert på et folkemøte. Han er beroliget i forhold til miljørisikoen.

– Politikerne bør sjølsagt stille kritiske spørsmål til konsekvensanalysen og til utbyggerne. Personlig har jeg stor sans for et tidligere forslag fra Svein Atle Roset (KrF) som ønsker en statlig miljøgaranti. Dette for å være sikker på at vi om femti eller hundre år ikke sitter igjen med skjegget i postkassa. Jeg oppfordrer både Roset og ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) til å møte miljøministeren for å diskutere en slik garanti.

– Tror du det nasjonale deponiet for farlig avfall blir bygd på Raudsand?

– Ja, det tror jeg. Det blir helt sikkert deponi der dersom politikerne sier ja til planene. Den muligheten kan vi rett og slett ikke la gå fra oss.