Fiskeridirektoratet ser nå på en søknad fra Oxyvision og Aakvik Holding om fem utviklingskonsesjoner for laks. Systemet selskapene ønsker å utvikle har fått navnet SALMOGUARD. SALMOGUARD har fokus på bedre fiskevelferd og redusert fare for sykdom ved å benytte en serie forsvarsbarrierer som beskytter fisken.

- Om Fiskeridirektoratet bestemmer at vårt konsept er unikt får vi lisens for å utvikle prosjektet, sier daglig leder Martin Gausen i Oxyvision til Driva.

Det er snakk om fem lisenser på til sammen 5000 tonn laks. Selskapene vil søke å få lokasjon for utviklingsprosjektet på Nordmøre og mener Halsa, Aure og Hemne er aktuelle kommuner der det er ledige konsesjoner.

- I utgangspunktet er konsesjonen, om vi får lisens, tidsavgrensa, men er prosjektet vellykka kan konsesjonen bli permanent, sier Gausen.

Dersom Oxyvision og Aakvik lykkes med å utvikle og dokumentere SALMOGUARD, vil systemet kunne implementeres og tas i bruk av store deler av norsk laksenæring.

Budsjetterte investeringer og utprøving av systemet ligger på mellom NOK 300-400 mill.

- Det kan ta opp mot et år å få svar på søknaden, sier Gausen.

Dette er mer om selskapene som søker og produktet de vil utvikle:

Oxyvision AS og brødrene Nils og Hans Olav Aakvik (tidligere eiere av Aakvik Settefisk) går sammen om å søke. Gründerne i Oxyvision, Martin Gausen og Nils Hovden, er utdannet innen lakseoppdrett og har vært i bransjen i 25-30 år hver. Oxyvision AS leverer i dag systemer for oksygentilsetting ved badebehandling mot lakselus og AGD. Det er levert til sammen 350 systemer for oksygentilsetting, noe som betyr at nesten alle norske oppdrettsselskap har et eller flere systemer fra Oxyvision.  Hans Olav og Nils Aakvik har drevet Aakvik Settefisk as fra starten i 1985. Aakvik Settefisk ble drevet effektivt og var et av landets mest lønnsomme oppdrettsselskap over flere år. Bedriften ble senere solgt til Lerøy Seafood.

SALMOGUARD er et nytt totalkonsept for bærekraftig oppdrett i kystnære områder. SALMOGUARD har fokus på bedre fiskevelferd og redusert fare for sykdom ved å benytte en serie forsvarsbarrierer som beskytter fisken. Forebygging mot parasitter gjøres ved å bruke dype og permanente luseskjørt og to typer ferskvannsbehandling ved behov. SALMOGUARD har innretninger som sikrer optimalt vannmiljø for best mulig fiskevelferd og optimale forhold for tilvekst. Behovet for behandling og stressende håndtering av fisken vil være minimalt og man vil unngå bruk av kjemikalier. Redusert fare for rømning oppnås ved å benytte merder med dobbel sikring.

Innenfor prosjektet skal det utvikles en serie tekniske nyvinninger som samlet og hver for seg vil kunne bidra til å mestre dagens hovedutfordringer i norsk lakseproduksjon. SALMOGUARD vil beskytte mot lus, AGD og rømning. Redusert behov for parasittbehandling og bedre vannkvalitet resulterer i økt effektivitet og bedre fiskevelferd og tilvekst. SALMOGUARD vil gi et mindre miljømessig fotavtrykk på omgivelsene ved å bruke en ny type fôringsteknikk som muliggjør flytefôr, ikke bruke kjemikalier (mot lus), produsere ferskvann og oksygen på lokaliteten og redusere bruken av brønnbåt. Ferskvannet skal gjenbrukes ved effektiv bruk av vannbehandling.

Systemet består av følgende elementer som beskytter fisken:

• Dypt spesialskjørt med sirkulær/vertikal oppstiving for bedre lusebeskyttelse og økt stabilitet

• Propellpumpe med ultralyd og filter for tilføring av friskt, smittefritt sjøvann

• Internt ferskvannsskjørt (med vannbehandling for å spare ferskvann) for forebyggende ferskvannsbehandling mot utvikling av lus og AGD

• Ny fôringsteknikk som muliggjør bruk av flytefôr for lede fisk og redusere fôrsvinn

• Dobbelt notsystem for å hindre rømming

• Tett ferskvannspose (med full vannbehandling for gjenbruk av vann) og pumperigg for å behandle fisk mot kjønnsmodne lus og AGD

I utvikling av systemet er vannkvalitet og fiskevelferd hensyntatt på en eksepsjonell måte, da dette er grunnlaget effektiv og sykdoms-fri produksjon.

Summen av elementene vil beskytte fisken på en effektiv måte slik at den uforstyrret kan trives, vokse og produsere biomasse.