Den som ferdes i skog og mark har nok lagt merke til at både blåbær- og tyttebærlyngen er brun og virkar heilt livlaus. Det ser ut som ein lang og tørr barvinter har teke knekken på både blåbær- og tyttebærlyngen. Røsslyng og anna lyng ser også ut for å ha lidd same skjebne.

Er det over og ut for blåbær og tyttebær for lang tid framover?

Naturforvalter Brit Grønmyr, sier til todalen.no, det kan bli lite bær i år, men ikke helt tørke.