- Vi sier at vi ikke ønsker å bidra. Jeg synes det er trist.