Frykter massenedlegging: - Vil gi store ringvirkninger