Heim mener Brannåsen kan være egnet område for batterifabrikk

foto