20–30 meter bredt jordras sperret vei - nå er den åpen igjen