Færre stillingsutlysninger, men en lokal bedrift skiller seg ut med flere ledige stillinger

foto