– Det virker som at hensynet til natur har stått sterkt, siden det økonomiske argumentet er tynt

foto