Vil sikre at alle er med på feiringen – ber russestyrene lage liste

foto