Det brenner i tjenesten – men folk fryser likevel på jobb