Oppretter selskap for å kunne kjøpe og selge hus og hytter