Har ansatt flyktningkonsulent og kulturmedarbeider