Hovedkontoret til nytt konsern legges til Sunndal

foto