Ingen søkere. Over 1300 innbyggere blir nå uten fastlege

foto