– Må ha framdrift i Todalsfjordprosjektet - ikke flere føtter i bakken

foto