– Det er klart borgerlig side blir svekket hvis Sp velger dem

foto