UT I JOBB: Mange ukrainere fullfører i disse dager introduksjonsprogrammet og begynner å jobbe. Driva har snakket med fire av dem. Foto: Olena Horobets

Finner sin plass i arbeidslivet. – Jeg hadde ikke forventet at det skulle skje så raskt

Denne høsten er det flere ukrainere som fullfører introduksjonsprogrammet og begynner å jobbe. Driva har snakket med noen av dem om hvordan de tilpasser seg i det norske arbeidslivet.