– Flere virus i omløp - kan gi lange, harde infeksjonsforløp

foto