Mottok sekssifret sjekk: – Nok til minst 10 000 vaksiner

foto