Redningsmannskaper i aksjon i Svinviktunellen - realistisk

foto