Positiv til etablering: – Uten støtte vil sannsynligvis butikk-prosjektet måtte skrinlegges