Fem av ti søkere har fått lærlingplass lokalt. Bransjen vil ikke gi garantier

foto