Lokal Hegerberg-satsing støttes, men søknaden setter også ny presedens