- Vet det blir vanskelig, og at vi må gjøre en del prioriteringer som vil gjøre vondt og få følger for mange