Nesset-politiker Jan Rindli tok opp eiendomsskatt og den mengde klaging han har oppdaget i forbindelse med fastsetting av dette, i siste kommunestyremøtemøte. Han lurte på om mange får medhold i klagene og om dette går ut over det som det er budsjettert med.

200 klager kommet inn

Rådmann Liv Husby bekreftet at det er mange klager:

– Vi har rundt 200 klager som skal behandles. De skal opp i sakkyndig nemnd, og de har ikke startet klagebehandling ennå, så foreløpig har vi ikke oversikt over hvem som får medhold og ikke og hva dette vil bety. Klagene går på feil i matrikkelføring, rett betegnelse på rett bygg og mer. Det er et tidkrevende arbeid å gå gjennom alle klager, og ikke noe som kan tas under ett. Hver og en klage må gås inn i.

Får inntektssvikt

Rådmannen slår fast at kommunen får en inntektssvikt på eiendomsskatten på en halv million i forhold til det som det var budsjettert med.

– Vi har strevd med å overholde fristen på det å skrive ut eiendomsskatten i rett tid, som var 1. mars. Det har vært brukt langt mer penger enn det som det var budsjettert med. Vi har fått spørsmål om vi har budsjettert riktig, og det har vi nok ikke når det gjelder kostnadene med å få i gang eiendomsskatt. Vi ser faktisk at vi per i dag har en million i overforbruk, blant annet i forbindelse med konsulentbistand i forbindelse med besiktigelse. Dette ligger på 400.000 mer enn budsjettert med, sa hun.

Rådmannen opplyste at økonomisjefen vil komme tilbake til flere detaljer i tertialrapporten.