Netto driftsresultat på 8,9 millonar: – Det er mykje arbeid att. Men vi er på rett veg