En mann i Sunndal er dømt for i fjor sommer å ha dyttet en kvinne slik at hun ramlet i bakken, og ble påført kuttskade på ankelen som måtte sys med to sting, i tillegg til at hun fikk smerter og blåmerker.

Han truet henne også på livet og hadde sagt at hvis hun ikke oppførte seg, så skulle han drepe henne, og dette, la han til, var noe han gikk og tenkte på hver dag.

I retten var han tiltalt for å ha øvd vold mot annen person, og for å ha truet med en straffbar handling som under omstendighetene var egnet til å framkalle alvorlig frykt.

Fornærmete hadde gjort opptak av møtet og hendelsen på grunn av tidligere konfliktnivå og episoder mellom dem.

Både lydfil, legejournal og illustrasjonsmappe ble lagt fram som bevis.

Mannen ble dømt til samfunnsstraff i 120 timer, med en gjennomføringstid på 90 dager. Han ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til fornærmete på 20.000 kroner. Han ble i tillegg dømt til å betale saksomkostninger på kroner 2000.

Dette kommer fram i domsslutning fra Nordmøre Tingrett.