Det er lite som tyder på store rovdyrtap i Trollheimen