Uenighet blant dommerne da mann ble dømt etter denne kollisjonen