Kan bli en løsning for gangveg gjennom Brekkøya camping

foto