I løpet av årets første kvartal gikk folketallet i Sunndal, Surnadal, Nesset, Rindal og Halsa opp med 54 personer.

Nettoinnvandringen var på 59, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samlet i alle landets kommuner var det en vekst i folketallet på 11.200 personer, og det var til sammen 5.177.000 personer i Norge 1. april.