– Vi i Norge henger etter på utnytting av vindkraft