Flere viktige fartsårer fortsatt stengt, men her er det nå åpnet