Påstand om snoking i pasientjournal. Nå har Statsforvalteren konkludert

foto