Et bekreftet tilfelle av malaria - dette sier kommuneoverlegen