Traktorblokade førte fram - får lovnad om autovern ved huset

foto