Kommunen ønsker utbygging - dette sier konsekvensrapport