– For meg starta interessen for MOT da jeg gikk i 7. klasse da unge MOTivatorer fra ungdomsskolen kom på barneskolen», sier Leah.

– Jeg kjente da at dette ville jeg også være med på, dette er interessant.

Aulaen i Eide ungdomsskole er fylt opp med 40 ungdommer fra rundt om i regionen. 40 niendeklassinger som er på skolering for å bli unge MOTivatorer. Leah snakker med klar stemme foran nesten bare fremmede ungdommer og voksne.

Una tar ordet etterpå- hun sier at for henne handler MOT om henne selv også:

– Det handler om å finne styrke i meg selv til å ta ordet og snakke foran folk og si fra om det er noe som er ugreit, selv om jeg synes det er vanskelig.

Rollemodeller

Kjersti Ramsøy-Halle, miljøveileder for ungdom i Sunndal kommune, forteller at unge MOTivatorer har et stort ansvar.

– De er rollemodeller og ansvarlige for at alle på skolen skal føle seg inkludert. De skal også være med på å legge til rette for aktiviteter som fremmer et godt skolemiljø. I tillegg skal de gjennomføre MOTøkter til de som nå går i 7.klasse og forhåpentligvis bidra til å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskole litt mindre skummel, informerer hun.

Oppdras av en landsby

Men ungdommene har selvfølgelig ikke ansvaret alene. Det er sagt at det kreves en hel landsby for å oppdra et barn.

– I overført betydning blir skolen landsbyen i denne sammenhengen. Lærere, MOTcoacher, elever, renholdere og unge MOTivatorer. Alle må bidra for at alle skal ha det bra. De unge MOTivatorene er sitt ansvar bevisst, fortsetter Ramsøy-Halle.

Krevende kurs

Å være ung MOTivator er alvor. Det fikk alle kjenne på under MOT-skoleringen i forrige uke.

– Første dag var krevende og i overkant lang. Kursing fra tidlig morgen til 17.30, er krevende for en fjortenåring. Vi som er voksne må ikke glemme viktigheten av leik i en så viktig setting som skolering av unge MOTivatorer er. Den fremmer både fellesskap, motivasjon og tilhørighet. Og ikke minst legger leik og aktiviteter til rette for nye vennskap, mener miljøveilederen.

Når det er sagt så ble det et lærerikt og innholdsrikt døgn på Eide.

– Sunndal kommune har all grunn til å være stolte av sine unge MOTivatorer. Leah, John Ivar, Una, Thea, Tobias og Mia- takk for alt dere er og alt dere vil. Og takk for at dere er med på laget til MOT Sunndal, avslutter Ramsøy-Halle.