Jaggu er vi ikkje over snittet gode til å køyre bil!